poniedziałek, 10 grudnia 2012

Dzień Promocji EVS10.12.2012 gościliśmy w ramach Dnia Promocji EVS wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji współpracujących z wolontariuszami.
O godzinie 10:00 odbyło się szkolenie informacyjne o Programie "Młodzież w działaniu", a od godz. 11:00 młodzież z klas IV technikum i II zawodowej uczestniczyła w spotkaniu i warsztatach z wolontariuszami z Armenii - Alek Kostanyan, Ukrainy - Tetiana Grytsaieva i Zoriana Vilenskaya, Francji - Azzedine Quiacha i Niemiec - Perry Lukaszczyk. Opowiadali o swoich krajach, zwyczajach, o swoim pobycie w Polsce i o tym jak zostać wolontariuszem. Były także warsztaty "Czy chciałbym zostać wolontariuszem?" poniedziałek, 3 grudnia 2012

Młodzieżowa Akademia Lokalnych Liderów MALL

Kamil Indyka zakwalifikował się do udziału w MALL - Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów!
GRATULUJEMY !!!MALL to cykl trzech kilkudniowych warsztatów, który został opracowany z myślą o młodych ludziach aktywnie działających w swoich miejscowościach, dzielnicach i osiedlach. Ma za zadanie rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać w grupie i w swoim otoczeniu. Celem Akademii jest wspieranie aktywnych młodych osób poprzez przekazywanie im wiedzy oraz umiejętności, mających ułatwić prowadzenie działań oraz projektów w ich środowiskach.

Do udziału w cyklu warsztatów zapraszane są osoby z całej Polski, w wieku od 16 – 24 lat, które na co dzień angażują się w życie swojego środowiska oraz mają na koncie realizację pierwszych inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych. Akademia przeznaczona jest dla tych, którzy widzą wokół siebie potrzebę zmian i chcą podjąć działania, by je wcielać w życie.

ABC, czyli ścieżka rozwijania umiejętności w ramach MALL

A. Cykl warsztatów

Akademia składa się z 3 czterodniowych szkoleń, odbywających się co 3 miesiące, poświęconych następującym zagadnieniom:
Spotkanie 1 – „Ja jako lider”
Pierwszy warsztat dotyczy poznawaniu swojego potencjału i roli pełnionej w grupie. Służy przyjrzeniu się i refleksji nad takimi zagadnieniami jak:
 • jakie są moje mocne strony,
 • jak odbiera mnie grupa,
 • co jeszcze powinienem zrobić, aby poczuć się pewniej w roli lidera,
 • na czym polega skuteczna komunikacja.
Spotkanie 2 - „Ja w środowisku”
Podczas drugiego spotkania uczestnicy zajmą się następującymi zagadnieniami:
 • jak działać na „swoim podwórku”,
 • jak motywować siebie i innych do działania,
 • jak radzić sobie z konfliktami w grupie,
 • jak badać lokalne potrzeby,
 • z kim warto nawiązać współpracę, żeby działać skuteczniej i na szerszą skalę.
Spotkanie 3 - „Ja w działaniu”
Dzięki temu warsztatowi uczestnicy poznają konkretne narzędzia i metody, które ułatwią im pracę w swoim środowisku. Dowiedzą się między innymi:
 • na czym polega praca metodą projektu,
 • co oferuje Program „Młodzież w działaniu” oraz inne programy wspierające młodych ludzi,
 • jak korzystać z informacji publicznej,
 • jaka jest rola i zasady działania organizacji pozarządowych.
Zajęcia podczas szkolenia prowadzone są w sposób dynamiczny, z wykorzystaniem interaktywnych metod pracy charakterystycznych dla edukacji pozaformalnej.
Wiele warsztatowych sesji prowadzonych jest równolegle; ćwiczenia odbywają się w dwóch 12-osobowych grupach, często dzielonych na jeszcze mniejsze zespoły po to, by zaangażować w zajęcia każdego uczestnika. Sesje rozpoczynają się ćwiczeniami, które utrwalają zdobywane umiejętności oraz ukazują praktyczny i realny wymiar dostarczanej MALL-owiczom wiedzy. Nawet zwykłą grę w mafię można wykorzystać jako wstęp do zajęć dotyczących komunikacji w grupie.
Podczas szkoleń szczególną wagę przykłada się do tego, by ułatwić uczestnikom praktyczne wykorzystywanie przekazywanej im wiedzy, każdy lider funkcjonuje bowiem w konkretnej grupie, specyficznym środowisku i warunkach i ma do dyspozycji inne możliwości działania. Ważnym elementem jest także przygotowanie uczestników Akademii do tego, by dzielili się ze swoimi rówieśnikami zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz zachęcali i inspirowali ich do społecznej aktywności. W ten sposób rozwija i kształtuje się nie tylko sam MALLowicz, ale także jego otoczenie oraz, pośrednio, społeczność lokalna, w której żyje i działa.

B. Zadania

Udział w szkoleniu to również realizowanie zadań pomiędzy kolejnymi spotkaniami
i praktyczne wypróbowanie zdobytych umiejętności w swoim środowisku i we współpracy z osobami ze swoich grup i organizacji. W razie pojawienia się wątpliwości bądź trudności w realizacji zadań każdy uczestnik Akademii ma możliwość skonsultowania problemowych kwestii z koordynatorem szkolenia w czasie między kolejnymi zjazdami.

C. Sieć współpracy

Udział w szkoleniu jest doskonałą okazją, by poznać podobnych do siebie, aktywnych ludzi z całej Polski, wymienić się doświadczeniami i znaleźć partnerów do wspólnych działań i inicjatyw.