wtorek, 3 grudnia 2013

SZKOŁA GLOBALNA 2013 - podsumowanie dotychczasowych działań

Zapraszamy do lektury tekstu sprawozdania oraz obejrzenia naszych prezentacji z działalności w zakresie edukacji globalnej.

Zespół Szkół Handlowych we wrześniu 2007 roku przystąpił na zaproszenie Polskiej Akcji Humanitarnej do międzynarodowego programu „Szkoła Globalna”. Podczas udziału w programie realizowaliśmy tematykę: prawa człowieka, zmiany klimatyczne i sprawiedliwy handel. Następnie w roku 2009 przystąpiliśmy do kolejnego programu międzynarodowego „Szkoła Globalna działa lokalnie” (Global Action Schools 2 Communities), będącego kontynuacją „Szkoły Globalnej”. Podczas 3 lat trwania programu skupiliśmy się na temacie sprawiedliwego handlu, ze względu na profil naszej szkoły.
Podczas realizacji w/w programów wypełniliśmy wszystkie warunki projektu i otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Globalnej”. Informacja o zadaniach realizowanych w czasie udziału w programach zawarta jest w załącznikach: sprawozdaniach i prezentacjach Power Point.
W styczniu 2010 zorganizowaliśmy konferencję dla 150 uczestników ze śląskich szkół pt „Zmiany klimatyczne – I Ty czujesz klimat?” we współpracy z PAH i Fundacją Aeris Futuro.
W roku 2010 w listopadzie zorganizowaliśmy Festiwal „Lepszy Świat – My to potrafimy zrobić!” w ramach TEG. Wzięło w nim udział 300 uczestników ze śląskich szkół. Nasi uczniowie wygrali także konkurs na projekt edukacyjny przygotowując pracę dotyczącą otwarcia sklepu szkolnego z produktami FAIR TRADE w Katowicach.
W roku 2011 rozpoczęliśmy organizację Gry Miejskiej FAIR TRAIN. Duża impreza w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej jest obecnie realizowana cyklicznie. W roku 2013 wspólnie z 4 szkołami z naszego regionu.
Wiedzą na temat organizacji gry oraz materiałami dzielimy się regularnie z nauczycielami ze szkół z całej Polski podczas różnych konferencji i szkoleń, m.in. organizowanych przez PAH oraz WOM w Katowicach.
W latach 2012 i 2013 szkoła zrealizowała projekt Leonardo da Vinci „Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształceniu odpowiedzialnego handlowca”. Uczniowie wzięli udział w zajęciach przygotowujących do udziału w praktykach oraz odbyli 3 tygodniowe praktyki w sklepach z produktami sprawiedliwego handlu i produktami regionalnymi w Hiszpanii.
W roku 2013 Aneta Kłudziak dostała się do projektu KORBA ze naszym projektem sklepu FAIR TRADE, gdzie promowała nasz pomysł.
W maju 2013 zorganizowaliśmy pierwszy PIKNIK FAIR TRADE w Parku Śląskim, impreza będzie realizowana przez naszą szkołę corocznie.
Aktualnie uczestniczymy w projekcie „Zmieniaj nawyki na lepsze – Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę” Polskiej Zielonej Sieci.
Prezentacje:


poniedziałek, 2 grudnia 2013

GRA FAIR TRAIN 2013 - ewaluacja

Przedstawiamy podsumowanie ankiet wypełnionych przez  uczestników FAIR TRAIN 2013:

·           100% uczestników gry jest zadowolonych z udziału w grze!
·           91% uznało Park Śląski za atrakcyjne miejsce realizacji gry FAIR TRADE, pozostałe 9% miało zastrzeżenia do rozmieszczenia stacji na zbyt rozległym terenie.
·           Za najciekawsze i najbardziej atrakcyjne stacje uczestnicy uznali:
 •    Stację 3 – Produkty i kraje Globalnego Południa – gra memory
 •    Stację 6 – Prawa człowieka – Kto nie ma w głowie ten ma w nogach (PAH)
 •    Stację 7 – Kto szyje nasze ubrania – podział zysków

·         Mimo przedzimowej aury, uczestnicy wskazali Rosarium za najciekawsze miejsce lokalizacji stacji, na kolejnych miejscach znalazły się Stadion Śląski i Hala Kapelusz.
·         64% uczestników woli grę edukacyjną z elementami rywalizacji, w której ilość zdobytych punktów za wykonane zadania decyduje o zwycięstwie, niż formę zabawy edukacyjnej.
·         100% uczestników traktuje nagrody w grze jako bardzo miły akcent, który powinien towarzyszyć kolejnym edycjom.
Dodatkowo uczestnicy ocenili pozytywnie:
·         Pozytywny wartościowy całokształt imprezy, świetną atmosferę, materiały promocyjne i edukacyjne, możliwość zdobycia wiedzy o tematyce globalnej (o wielu sprawach nie mieli pojęcia! to była dla niektórych drużyn pierwsza przygoda z edukacją globalną), różnorodność pomysłów i form zabawy, które można będzie wykorzystać ponownie w szkołach, miłe wspomnienia
·         Ciastka i ciepła herbata na mecie po 3,5 godzinnym biegu oraz poczęstunek z produktów FAIRTRADE,
·         Możliwość poznania bliżej terenu Parku Śląskiego 
·         Współpracę kilku szkół przy przygotowaniu i obsłudze gry.
Negatywnie oceniono:
·         Lokalizację stacji na zbyt dużym terenie – to możemy trochę poprawić, ale radzimy zadbać przed kolejną edycją o kondycję J
·         Zbyt długi czas oczekiwania na stacjach – ten problem też znalazł już rozwiązanie, mamy pomysł jak go rozwiązać, choć na każdej stacji w tym roku zapewniliśmy obsługę dla 3 drużyn na raz!
·         Klucz przyznawania punktów tylko za odpowiedzi na pytania, brak za wykonanie zadań – o pomysły na najbardziej sprawiedliwy system punktacji zapytamy samych przyszłorocznych uczestników przed ostatecznym ogłoszeniem regulaminu J
Do poprawy według uczestników:
·         Pora roku – tu nie możemy nic zrobić – Tydzień Edukacji Globalnej jest zawsze w listopadzie
·         Lepsze oznaczenia stacji - napisy z dużymi numerami – do zrobienia J
·         Stacja w Skansenie bliżej wejścia – oczywiście przychylamy się do propozycji!
·         Za mało czasu – to problem, który nam doskwiera od pierwszej edycji gry, niestety niektóre drużyny przyjeżdżają do nas z daleka i nie możemy gry przedłużyć. 3,5 godziny w terenie to według nas maksymalny czas jaki drużyny mogą poświęcić.

·         Woda dla każdego uczestnika „na drogę” a nie na mecie – TAK!

OBIECUJEMY WSZYSTKIE WASZE UWAGI UWZGLĘDNIĆ PODCZAS PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PRZYSZŁOROCZNEJ, KOLEJNEJ EDYCJI!

niedziela, 1 grudnia 2013

Raport z III edycji GRY TERENOWEJ "FAIR TRAIN"

RAPORT
GRA TERENOWA „FAIR TRAIN” 2013
18.11.2013
zorganizowana w ramach obchodów
Tygodnia Edukacji Globalnej 2013
„Wybierz zrównoważony styl życia”

III edycja Gry Terenowej „Fair Train” została zorganizowana przez Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę” we współpracy z 4 szkołami: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, Gimnazjum nr 16 im Marii Konopnickiej w Sosnowcu, Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie, III Uniwersyteckie LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
Pomysł promocji idei edukacji globalnej w formie gry miejskiej/ terenowej jest efektem udziału w programach „Szkoła Globalna” i „Szkoła Globalna działa lokalnie” („Global Action Schools 2 Communities”) przeprowadzonych przez Polską Akcję Humanitarną w latach 2007-2011. W organizację gry włączyło się w tym roku 25 partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych. Patronatem honorowym grę objęli: Śląski Kurator Oświaty oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, a patronatem oraz opieką nad realizacją objęli:  Polska Akcja Humanitarna, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
W grze wzięło udział   198 osób:
- 70 uczniów i 35 nauczycieli, czyli 35 drużyn z 12 miast z woj. śląskiego
- 88 wolontariuszy organizujących i obsługujących grę, w tym: uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie „Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę”, studenci Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły FOTOEDUKACJA, wolontariusze EVS ze Stowarzyszenia „Uskrzydlamy”,
- goście i przedstawiciele mediów
Film z przesłaniem Pani Janiny Ochojskiej do uczestników gry otrzymaliśmy od Polskiej Akcji Humanitarnej.
Poczęstunek został przygotowany z produktów dostarczonych przez sklep „Szczypta świata” w ramach projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze” oraz przez Śląski Bank Żywności z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Główne nagrody w postaci trzech 3-osobowych wycieczek FAIR do Krakowa z wizytą w palarni kawy FT, ufundowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta, zdobyły drużyny z:
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie (opiekun Ewa Szromek)
 • Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa (opiekun Zdzisława Zawiska)
 • Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach (opiekun Anna Jastalska)
Pozostałe nagrody ufundowane zostały przez:
 • Park Śląski
 • Urząd Miasta Katowice
 • FAKRO
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
 • Polską Zieloną Sieć
 • Radną Rady Miasta w Katowicach, Panią Magdalenę Wieczorek
 • Europe Direct Katowice
 • Iglarnia Katowice
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
 • Śląską Izbę Turtystyczną

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom -
dzięki Wam mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników gry, a gra była jeszcze bardziej FAIR.
Dużą pomoc w organizacji okazali nam:
-        Pani Halina Warta, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach
-        Pan Filip Żok, przedstawiciel Parku Śląskiego
Cele gry uwzględnione w regulaminie zostały zrealizowane:
-        przybliżyliśmy młodzieży, nauczycielom oraz mieszkańcom Śląska ideę edukacji globalnej, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka
-        zwróciliśmy uwagę uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłoniliśmy do poszukiwania ich rozwiązań oraz zaplanowania działań
-        zachęciliśmy młodzież do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym

-        uświadomiliśmy młodym ludziom potrzeb korzystania ze źródeł informacji: młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – książek, dokumentów, multimediów, Internetu, co wpływa bezpośrednio na rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej; 

poniedziałek, 18 listopada 2013

III EDYCJA GRY "FAIR TRAIN"

Tegoroczna edycja gry już za nami. Przedstawiamy Wam raport oraz zapraszamy do oglądania relacji fotograficznej z imprezy: Fotorelacja III FAIR TRAIN
Niebawem przedstawimy także ewaluację.
RAPORT
GRA TERENOWA „FAIR TRAIN” 2013
18.11.2013
zorganizowana w ramach obchodów
Tygodnia Edukacji Globalnej 2013
„Wybierz zrównoważony styl życia”

III edycja Gry Terenowej „Fair Train” została zorganizowana przez Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę” we współpracy z 4 szkołami: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, Gimnazjum nr 16 im Marii Konopnickiej w Sosnowcu, Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie, III Uniwersyteckie LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
Pomysł promocji idei edukacji globalnej w formie gry miejskiej/ terenowej jest efektem udziału w programach „Szkoła Globalna” i „Szkoła Globalna działa lokalnie” („Global Action Schools 2 Communities”) przeprowadzonych przez Polską Akcję Humanitarną w latach 2007-2011. W organizację gry włączyło się w tym roku 25 partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych. Patronatem honorowym grę objęli: Śląski Kurator Oświaty oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, a patronatem oraz opieką nad realizacją objęli:  Polska Akcja Humanitarna, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
W grze wzięło udział   198 osób:
- 70 uczniów i 35 nauczycieli, czyli 35 drużyn z 12 miast z woj. śląskiego
- 88 wolontariuszy organizujących i obsługujących grę, w tym: uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie „Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę”, studenci Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły FOTOEDUKACJA, wolontariusze EVS ze Stowarzyszenia „Uskrzydlamy”,
- goście i przedstawiciele mediów
Film z przesłaniem Pani Janiny Ochojskiej do uczestników gry otrzymaliśmy od Polskiej Akcji Humanitarnej.
Poczęstunek został przygotowany z produktów dostarczonych przez sklep „Szczypta świata” w ramach projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze” oraz przez Śląski Bank Żywności z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Główne nagrody w postaci trzech 3-osobowych wycieczek do Krakowa, ufundowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta, zdobyły drużyny z:
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie (opiekun Ewa Szromek)
 • Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa (opiekun Zdzisława Zawiska)
 • Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach (opiekun Anna Jastalska)
Pozostałe nagrody ufundowane zostały przez:
 • Park Śląski
 • Urząd Miasta Katowice
 • FAKRO
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
 • Polską Zieloną Sieć
 • Radną Rady Miasta w Katowicach, Panią Magdalenę Wieczorek
 • Europe Direct Katowice
 • Iglarnia Katowice
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
 • Śląską Izbę Turtystyczną

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom -
dzięki Wam mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników gry, a gra była jeszcze bardziej FAIR.
Dużą pomoc w organizacji okazali nam:
-        Pani Halina Warta, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach
-        Pan Filip Żok, przedstawiciel Parku Śląskiego
Cele gry uwzględnione w regulaminie zostały zrealizowane:
-        przybliżyliśmy młodzieży, nauczycielom oraz mieszkańcom Śląska ideę edukacji globalnej, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka
-        zwróciliśmy uwagę uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłoniliśmy do poszukiwania ich rozwiązań oraz zaplanowania działań
-        zachęciliśmy młodzież do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym
-        uświadomiliśmy młodym ludziom potrzeb korzystania ze źródeł informacji: młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – książek, dokumentów, multimediów, Internetu, co wpływa bezpośrednio na rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej; 

sobota, 16 listopada 2013

Gra Terenowa FAIR TRAIN 2013

Już w poniedziałek 18 listopada spotkamy się w ramach tegorocznego TEG w Parku Śląskim.
Przygotowania trwają :)


czwartek, 31 października 2013

Młodzi Ambasadorzy Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 - VOTE HUNTERS

31.10.2013 reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Konkursie i debacie w ramach projektu:
Młodzi Ambasadorzy Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 - VOTE HUNTERS
http://www.europedirect-katowice.pl/index.php?id=art&code=526e71122232b

TEMAT: SPOSÓB NA KRYZYS
Uczestniczyli:
Karolina Dudek
Agata Fręsko
Rafał Lisocki
Aneta Gawęda
Natalia Nowak
Patrycja Kaczmarczyk

Do udziału w kolejnej debacie zostały zaproszone: Agata Fręsko i Karolina Dudek - GRATULUJEMY!

Kolejnych chętnych zapraszamy w parach do przygotowania eseju - informacje w bibliotece.
piątek, 25 października 2013

"Zmieniaj nawyki na lepsze - kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę"

Nauczyciele także się uczą :)

W dniu 25.10.2013 odbyły się warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Polskiej Zielonej Sieci "Zmieniaj nawyki na lepsze - kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę".
W programie warsztatów:
- odpowiedzialna konsumpcja - kompendium wiedzy
- formy i metody pracy z młodzieżą
- zakres wiedzy na temat produkcji ubrań i elektroniki
- narzędzia IT do wykorzystania w realizacji powyższej tematyki

Niebawem, bo już w poniedziałek 29.10.2013 odbędą się warsztaty dla młodzieży.
Potem ruszamy z przygotowaniami tegorocznej Gry FAIR TRAIN!

Turniej tenisa stołowego

25.10.2013 dziewczyny w składzie: Karolina Kowalska, Aneta Gawęda i Marta Kowalczyk, reprezentowały nas w Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych Katowic.
Walczyły dzielnie i niewiele brakło nam do wejścia do finału :)
Sędziowały także w niektórych rozgrywkach.
Spróbujemy za rok ponownie i będziemy więcej ćwiczyć.
wtorek, 22 października 2013

Z archiwum: nasze początki z edukacją globalną - Konferencja Szkół Globalnych 2008

Znalezione w archiwum:
Zdjęcia z pierwszej konferencji w ramach programu "Szkoła Globalna" koordynowanego przez Polską Akcję Humanitarną, która odbyła się w 2008 roku. Przystąpiliśmy do programu w roku 2007, a na konferencji zostały nagrodzone prace plastyczne wykonane na konkurs przez naszych uczniów!

Powspominajcie, niebawem następne informacje!
Wszystkie zdjęcia można oglądać tutaj:
https://plus.google.com/u/0/photos/109184765473444090519/albums/5937503166894593537