poniedziałek, 18 listopada 2013

III EDYCJA GRY "FAIR TRAIN"

Tegoroczna edycja gry już za nami. Przedstawiamy Wam raport oraz zapraszamy do oglądania relacji fotograficznej z imprezy: Fotorelacja III FAIR TRAIN
Niebawem przedstawimy także ewaluację.
RAPORT
GRA TERENOWA „FAIR TRAIN” 2013
18.11.2013
zorganizowana w ramach obchodów
Tygodnia Edukacji Globalnej 2013
„Wybierz zrównoważony styl życia”

III edycja Gry Terenowej „Fair Train” została zorganizowana przez Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę” we współpracy z 4 szkołami: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, Gimnazjum nr 16 im Marii Konopnickiej w Sosnowcu, Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie, III Uniwersyteckie LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
Pomysł promocji idei edukacji globalnej w formie gry miejskiej/ terenowej jest efektem udziału w programach „Szkoła Globalna” i „Szkoła Globalna działa lokalnie” („Global Action Schools 2 Communities”) przeprowadzonych przez Polską Akcję Humanitarną w latach 2007-2011. W organizację gry włączyło się w tym roku 25 partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych. Patronatem honorowym grę objęli: Śląski Kurator Oświaty oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, a patronatem oraz opieką nad realizacją objęli:  Polska Akcja Humanitarna, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
W grze wzięło udział   198 osób:
- 70 uczniów i 35 nauczycieli, czyli 35 drużyn z 12 miast z woj. śląskiego
- 88 wolontariuszy organizujących i obsługujących grę, w tym: uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie „Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę”, studenci Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły FOTOEDUKACJA, wolontariusze EVS ze Stowarzyszenia „Uskrzydlamy”,
- goście i przedstawiciele mediów
Film z przesłaniem Pani Janiny Ochojskiej do uczestników gry otrzymaliśmy od Polskiej Akcji Humanitarnej.
Poczęstunek został przygotowany z produktów dostarczonych przez sklep „Szczypta świata” w ramach projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze” oraz przez Śląski Bank Żywności z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Główne nagrody w postaci trzech 3-osobowych wycieczek do Krakowa, ufundowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego dr Jana Olbrychta, zdobyły drużyny z:
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie (opiekun Ewa Szromek)
 • Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa (opiekun Zdzisława Zawiska)
 • Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach (opiekun Anna Jastalska)
Pozostałe nagrody ufundowane zostały przez:
 • Park Śląski
 • Urząd Miasta Katowice
 • FAKRO
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
 • Polską Zieloną Sieć
 • Radną Rady Miasta w Katowicach, Panią Magdalenę Wieczorek
 • Europe Direct Katowice
 • Iglarnia Katowice
 • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
 • Śląską Izbę Turtystyczną

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom -
dzięki Wam mogliśmy nagrodzić wszystkich uczestników gry, a gra była jeszcze bardziej FAIR.
Dużą pomoc w organizacji okazali nam:
-        Pani Halina Warta, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Katowicach
-        Pan Filip Żok, przedstawiciel Parku Śląskiego
Cele gry uwzględnione w regulaminie zostały zrealizowane:
-        przybliżyliśmy młodzieży, nauczycielom oraz mieszkańcom Śląska ideę edukacji globalnej, która otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości i będą przestrzegane prawa człowieka
-        zwróciliśmy uwagę uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłoniliśmy do poszukiwania ich rozwiązań oraz zaplanowania działań
-        zachęciliśmy młodzież do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym
-        uświadomiliśmy młodym ludziom potrzeb korzystania ze źródeł informacji: młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – książek, dokumentów, multimediów, Internetu, co wpływa bezpośrednio na rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej; 

sobota, 16 listopada 2013

Gra Terenowa FAIR TRAIN 2013

Już w poniedziałek 18 listopada spotkamy się w ramach tegorocznego TEG w Parku Śląskim.
Przygotowania trwają :)