poniedziałek, 30 listopada 2015

Andrzejki

Andrzejki w tym roku były bardzo udane. 
Każdy mógł sobie powróżyć dowolnym sposobem. 
Kolejny rok nie ma już dla nas tajemnic!